பாமா டீச்சர்

பாமா டீச்சரை கல்லூரியில் மடக்கி.கதரகதர வைத்து ஓத்து அவளை வச்சி செய்தேன். என்பதை குறும் கதை.

கதற கதற ஓல் வாங்கிய என் கல்லூரி ஆசிரியை

இந்த கதையில் என்னுடைய கல்லூரி ஆசிரியையை எவ்வாறு கதற கதற‌ ஓத்து அவளுக்கு முழு சுகத்தை வாரி வழங்கினேன் என்று பார்ப்போம்

கல்லூரி ஆசிரியயைக்கும் 3 ஆம் ஆண்டு மாணவனுக்கும்

இந்த செக்ஸ் கதையில் எப்படி கல்லூரி ஆசிரியயைக்கும் 3 ஆம் ஆண்டு மாணவனுக்கும் இடையில் நடந்த காம உறவு இது முற்றிலும் உண்மை சம்பவம்