சித்தியை காருக்குள் ஒத்த கதை

அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட லைப் ல நடந்த உண்மையான சம்பவம் எனக்கும் என் சித்தி கும் நடந்த காமம்