அத்தையை ஈர்த்த என் சாமான்

என்னுடைய கோல், அத்தையை எப்படி ஈர்த்து ஆவலுடன் காமத்தில் கலந்து நாங்கள் உடலுறவில் ஈடுபட்டோம் என பார்ப்போம்.