எனது வாழ்க்கையில் நடந்தவை

எண் பெயர் சதீஸ் வயது 31 கோவை சொந்த ஊர்.தற்போது பெங்களூரில் ஐடி யில் இருக்கன்.

Mail I’d – sateshfun123 @gmail

நான் 2012 ல் இருந்து இந்த தள வாசகன்