என் காமவெறியே தீர்த்த ரம்யா..!!

நான் ஒரு பெண்ணிடம் இன்ச்டகிராமில் பேச ஆரம்பித்து பின் எப்படி சரக்க என்று அவள் புண்டையில் சுன்னி விட்டேன் என்று பார்க்க போகிறோம்.