ஸ்வாதியின் குடும்பத்துடன் நடந்த பிசினஸ் டீல்

இந்த காம கதையில் சுவாதியின் அக்கா போர்ரனை மற்றும் பூஜா இருவரும் என்னுடன் சேர்ந்து முடித்த பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன்.

தீராக் காதல் – 2

இது ஒரு உன்மை கதை, இன்றும் தொடரும் கதை. காமம் நிறைந்த காதல் கதை. திருமனம் கடந்து இரு மனம் இணைந்து நடத்தும் விபரீத விளையாட்டு. அக்கா என்று பழகி, காதலில் விழுந்து, காமத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் என் கதை..

கீதா எழில் அகில் – 3

இந்த பாகதில் அபியையும் அவலின் தொலிகலயும் எப்படி ருசிதென் என்பதை பார்போம்… வாங்க தொடர்ந்து என நடக்கிறது பார்போம்.

கக்கோல்டு – 1

வணக்கம் இது ஒரு தொடர்கதை எப்படி கக்கொல்ட் செக்ஸ் நடக்கிறது என்று இதில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.

மூன்று ஆசிரியர்களுடன் ஒரு மாணவி செக்ஸ்

எப்படி மூன்று ஆசிரியர்களுடன் ஒரு மாணவி கூட குரூப் செக்ஸ் செய்தார்கள் என்று இந்த காம கதையில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

மனைவியின் விருப்பம் – கக்கோல்டு

என் வாசகி ஜோதியின் வேண்டுகோளின் பேரில் இந்தக் கதையை எழுதியுள்ளேன். தன் வாழ்வில் நடந்த உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து இந்தக் கதையை எழுதச் சொன்னார்.