மனைவிகள் மாற்றம் – 3

இந்த பாகத்தில் என் மனைவியின் தம்பி எப்படி என் மனைவியையும் நான் எப்படி அவனின் மனையையும் சில்மிஷம் செய்து ஓத்தோம் என்பதை பார்போம் வாருங்கள்.

மனைவிகள் மாற்றம் – 2

இந்த பாகத்தில் என் மனைவியின் தம்பி எப்படி என் மனைவியையும் நான் எப்படி அவனின் மனையையும் சில்மிஷம் செய்து ஓத்தோம் என்பதை பார்போம் வாருங்கள்.

மனைவிகள் மாற்றம் – 1

குடும்பத்திற்குள் மனைவிகளை மாற்றி மாற்றி அனுபவித்த நிஜத்தில் நடந்த எனக்கு மிகவும் தெரிந்த நண்பரின் வாழ்வில் நடந்த மற்றும் நடந்துக்கொண்டிருக்கும் நிஜ கதையை தான் நான் இதில் எழுதிருகிறேன்.

நல்லதொரு குடும்பம்

என் குடும்பத்தில் எங்களுக்குள் நடக்கும் ஓழை பற்றியும் எனது தங்கச்சியை கன்னி கழிக்கும் திருவிழாவை பற்றியும் இதில் தெளிவாக சொல்லிருக்கிறேன்.

அம்மாவோடு காமவிளையாட்டுக்கள் – 3

இது எனக்கும் என் அம்மாவுக்கு இடையில் நடக்கும் ஒரு காம விளைய்ட்டுகளில் தொகுப்பு. நான் என் அம்மாவின் ஆசையை எப்படி தூண்டினேன் என்பது இந்த கதையில் விரிவாக பார்ப்போம்.

அம்மாவோடு காமவிளையாட்டுக்கள்

இது எனக்கும் என் அம்மாவுக்கு இடையில் நடக்கும் ஒரு காம விளைய்ட்டுகளில் தொகுப்பு. நான் என் அம்மாவின் ஆசையை எப்படி தூண்டினேன் என்பது இந்த கதையில் விரிவாக பார்ப்போம்.

அம்மாவின் அன்பும் காமமும் – 2

முதல் பாகத்தில் என் அம்மா என்மீதும் நான் அவளின் மீதும் காட்டிய அன்பை பற்றி சொல்லிருந்தேன். இதில் அவள் என்மீதும் நன் அவளின் மீதும் காட்டிய காமத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

அம்மாவின் அன்பும் காமமும்

எப்படி நாம் அம்மா நம்மீது காட்டும் அன்பிற்கு அளவில்லையோ அதேபோல் அவள் நம்மீது காமவயப்பட்டால் அவள் காட்டும் காமத்திற்கும் அளவே இல்லை. என் அம்மா என்மீது காட்டய அன்பு மற்றும் காமத்தை பற்றி இதில் கூறினேன்

என்னை கன்னி கழித்த என் மகன் – 4

என் மகன் எவ்வளவு என்னை கன்னி கழித்தான் என்று கடந்த பாகங்களில் சொல்லிருந்தேன். இதில் அதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்து அடுத்து நாங்கள் எப்படி எல்லாம் உடலுறவில் ஈடுபடோம் என்று பார்போம்.

என்னை கன்னி கழித்த என் மகன் – 3

என் மகன் எவ்வளவு என்னை கன்னி கழித்தான் என்று கடந்த இரண்டு பாகங்களில் சொல்லிருந்தேன். இதில் அதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்து அடுத்து நாங்கள் எப்படி எல்லாம் உடலுறவில் ஈடுபடோம் என்று பார்போம்.