அம்மாவின் அழகிய மொலை

நான் ஏன் அம்மா வின் குண்டி பார்த்து கொண்டு கை அடித்து கொண்டு அவளின் மொலை ஐ ரசித்து கொண்டு இருத்தன், இதில் எப்படி காமம் நடந்தது.

கல்லூரி கனவுகள் – 1

கல்லூரி கனவுகள் கல்லூரி பெண்கள் ஆசிரியைகள் என பல பேரை ஆசையாக பார்த்து அனுபவித்த கதையா உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.

அன்புக்கு ஏங்கின பெண்ணின் கதை

ஒரு பெண் அன்புக்காக ஏங்கிக்கொண்டு இருக்க அவளுக்கு எப்படி அன்பு கிடைத்தது எப்படி அதன் மூலம் காமம் எப்படி கிடைக்கிறது என்று பார்ப்போம்.

பெண் என்ன எதிர் பார்க்கிறாள்

வெகு நாட்களாக நமது பக்கத்தின் வாசகர்கள் எதிர்பார்த்த, “பெண் என்ன எதிர்பார்க்கிறாள்” செக்ஸ் கணக்கெடுப்பின் முடிவை இங்கே பதிவு செய்கிறேன்.

என் பிரியமான பெரியம்மா என் ஆசை வேணி அக்கா

எனக்கு என் பெரியம்மாவின் பெண் மீது ஆசை, அவளை அனுபவிக்க ஆசைப்பட்ட எனக்கு,அவளுடன் என் பெரியம்மாவும் விருந்தாக கிடைத்த கதை

வாழ்வின் ஸ்ரியாப்பன நாள்

இது கொரோனா காலத்தில் நடந்தது. என் பெரிம்மாவின் வீடருகில் நடந்த தருணங்கள். இக்கதையில் நான் உங்களிடம் ராமாகவும், கதையாளனாகவும் மாறிமாறி பேசுவேன்.

வயசு கோளாறு

முதல் முதலில் எப்படி ஒதென் என்பது இந்த கதையில் எழுதுகிறேன் இந்த இளம் செக்ஸ் வயது காம காதலை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.

குடும்ப பெண் தெவிடியாள் ஆன கதை

இது ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் நடந்த, நடந்துகொண்டு இருக்கிற உண்மை சம்பவம்… உண்மை சம்பவம் என்பதாள் அப்படியே எழுதுகிறேன்.. படிக்கும் பொழுது கற்பனை செய்து கொண்டு படிக்கவும்