நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 32

பெண்ணும் உயிரென்று மதி.. உயிர் கொண்டு நேசி…… உள்ளார்ந்து யாசி… பெண்மையை கையாளும்
மென்மை உனக்கே புரிந்துவிடும்… அவர்கள் இல்லையேல் யாரும் இந்த உலகில் இல்லை என்பதை மனதில் கொள்…..

நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 31

இந்த கதையின் தொடர்ச்சியாக மேலும் எப்படி பல ராஜ சுகம் காட்டி பெண்களை அனோப்விதேன் என்று உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.

நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 30

இந்த கதையில் ஸ்ரீ க்கு என்ன நடந்தது என்று முப்பதாவது பாகத்தில் சொல்ல போகிறேன். நிதியா வெள்ளை சேலை அணிந்து வர இது ஆரம்பிக்கிறது.

நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 29

என்னோடு நீ இருந்ததால், உன்னோடு நான் இருப்பேன். கனவாக நீ போனால் உன் நினைவாக நான் வயிற்றில் உன் உயிரை சுமப்பேன்… அவளின் அழுகை வாக வாங்க கதையில் பார்க்கலாம்…

நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 28

டாக்டர் தர்ஷிகா, ஸ்ரீ உயிரை காப்பற்த்திற்கு கேட்ட பரிசு என்ன என்பதை வாங்க ,கதையோடு நாமும் சென்று வாழலாம்…

நான் காட்டிய ராஜசுகம்-27

நீண்ட நேரம் காமம் கொள்ள ஒரு tips கொடுத்து இருக்க வாங்க , டாக்டர் எப்படில சுகத்தை அனுபவித்தல் என்று பாக்கலாம்….

நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 26

வெள்ளைக்காரி கூதி ஆரிப்பு , நான் அவளுக்கு காட்டிய ராஜசுகம் வாங்க எப்படி என்னுடன் இருந்தாள் என்று பாக்கலாம்…

நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 25

அடுத்து அடுத்து என்ன என்ன நடக்க போகுது, ஸ்ரீ வாழக்கை என்ன ஆக போகிறது, நித்யா கொடுக்கும் பிடி என்ன சரி வாங்க நாம கதையோடு இணைவோம்….

நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 24

என் இரண்டு மனைவிகளின் அன்பு தொல்லையில் மாட்டி கொண்டு நான் பட்டபாடு, ஸ்ரீ க்கு நிகரா போகிற துயரம் வாங்க கதையோடு இணைவோம்…..

நான் காட்டிய ராஜசுகம் – 23

அவளுக்காக சுகத்தை அவள் பெரும் போது அது எவ்வளவு சந்தோசமாக மாறும்…. ஜெயசித்ரா அணுவவித்த காமத்தை நாமும் அனுபவிப்போம்..