ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை – 7

இன்று நான் சொல்லப்போவது ஹரிணி என்ற ஒரு தேவதையை சீல் உடைத்து ஓத்த கதை. பார்க்கலாம் வாருங்கள்.

ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை – 6

வணக்கம். நான் உங்கள் ரமேஷ். இன்று நான் சொல்லப்போவது என் வாழ்க்கையில் நிறைய சம்பவங்கள் நிறைந்த இரண்டு நாட்களை பற்றிதான். பார்க்கலாம் வாருங்கள்.

ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை – 5

வணக்கம். நான் உங்கள் ரமேஷ். இந்த பாகத்தில் என் குடும்பத்தில் உள்ள நாலாவது புண்டையான என் மாமியாரின் புண்டையில் எப்படி ஒழுத்தேன் என்பதை பார்க்கலாம் வாருங்கள்.

ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை – 4

வணக்கம். நான் உங்கள் ரமேஷ். இந்த பாகத்தில் சுபா மற்றும் ஸ்ரீ யால் நான் பட்ட அவஸ்தை, மற்றும் ஸ்ரீயால் சுன்னி ஊம்பிய கதை ஆகியவற்றை பார்க்கலாம் வாருங்கள்.

ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை – 3

வணக்கம். இந்த பாகத்தில் ஸ்ரீகுட்டியை ஓப்பது எப்படி சுபாவிற்கு தெரிந்தது என்று சொல்கிறேன். சுபாவை ஓப்பது ஸ்ரீகுட்டிக்கு தெரியும். இருந்தாலும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை.

ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை – 2

இது முழுக்க முழுக்க என் வாழ்க்கையில் நடந்தவைகள். பெயர்களை மட்டும் தான் மாற்றி இருக்கிறேன். வாங்க குடும்ப பெண்களை ஒத்த தொடர்ச்சி.

ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை

ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பெண்களையும் ஒத்த கதையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.