ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை – 2

இது முழுக்க முழுக்க என் வாழ்க்கையில் நடந்தவைகள். பெயர்களை மட்டும் தான் மாற்றி இருக்கிறேன். வாங்க குடும்ப பெண்களை ஒத்த தொடர்ச்சி.

ஒரு குடும்பத்தையே ஓத்த கதை

ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பெண்களையும் ஒத்த கதையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.