கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 8

பத்தினி பொண்டாட்டி எப்படி ஐட்டம் ஆகிறாள் . அதன் தொடர்ச்சி தான் இந்த பாகம், வாங்க இந்த பத்தினியின் அடுத்த காமத்தை படிக்கலாம்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 7

இதில் புதுமையை கையாண்டுள்ளேன்.. படித்து மகிழுங்கள் கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் எப்படி ஓழ் போடுகிறார்கள் என்று சொல்கிறேன்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 6

புதருக்குள் வைத்து பக்கத்துக்கு வீட்டு பையனின் கஞ்சியை எடுத்த கதை இது, வாங்க இந்த பாகத்தில் மேலும் எப்படி காஞ்சி எடுத்தேன் என்று சொல்றேன்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 5

கணவனின் சம்மதத்துடன் பக்கத்துக்கு வீட்டு பையனை வளைக்க நினைக்கும் பத்தினி எப்படி தன் ஆசையை தீர்த்துகொண்டால் பார்ப்போம்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 4

ஒரு கணவனின் விபரீத ஆசையில் நடக்கும் தொடர் இது இதில் தொடர்ந்து நான்காம் பகுதியில் எப்படி காமம் ஏற்பட்டது என்று பார்ப்போம்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 3

ஒரு குக்கொல்த் கணவனும் அவனுடைய பத்தினி பொண்டாட்டியும் எப்படி காமத்தில் அனுபவங்கள் பெறுகிறார்கள் என்று இதில் பார்க்க போகிறோம்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 2

சென்ற பகுதியில் என் மனைவியின் முலையை டாக்டர் பிழிந்த கதையை சொன்னேன் இந்த பகுதியில் என் மனைவி எப்படி என் cuckold உணர்வை அறிகிறாள் . அதன் பிறகு அவள் எடுக்கும் முடிவு என்ன என்பதை கூறி இருக்கிறேன்