கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 7

இதில் புதுமையை கையாண்டுள்ளேன்.. படித்து மகிழுங்கள் கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் எப்படி ஓழ் போடுகிறார்கள் என்று சொல்கிறேன்.

என் பள்ளி தோழி பின்னாளில் கள்ளக்காதலி

என்னோட பள்ளி தோழி எப்படி பின்னாளில் எனக்கு கள்ள காதலி ஆனால் என்று இந்த கதையில் பார்க்க போகிறோம். வாருங்கள் போகலாம்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 6

புதருக்குள் வைத்து பக்கத்துக்கு வீட்டு பையனின் கஞ்சியை எடுத்த கதை இது, வாங்க இந்த பாகத்தில் மேலும் எப்படி காஞ்சி எடுத்தேன் என்று சொல்றேன்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 5

கணவனின் சம்மதத்துடன் பக்கத்துக்கு வீட்டு பையனை வளைக்க நினைக்கும் பத்தினி எப்படி தன் ஆசையை தீர்த்துகொண்டால் பார்ப்போம்.

என் பள்ளி தோழி பின்னாளில் கள்ளக்காதலி

என் பள்ளி தோழியிடம் காதலை உணர்ந்து அவளை பின்னாளில் கள்ளக்காதலியாக மாற்றிய கதை “ஒரு பெண்ணின் நம்பிக்கையை நீ அடைந்தாள் அந்த பெண் ரகசியம் நீ அறிவாய் “

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 4

ஒரு கணவனின் விபரீத ஆசையில் நடக்கும் தொடர் இது இதில் தொடர்ந்து நான்காம் பகுதியில் எப்படி காமம் ஏற்பட்டது என்று பார்ப்போம்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 3

ஒரு குக்கொல்த் கணவனும் அவனுடைய பத்தினி பொண்டாட்டியும் எப்படி காமத்தில் அனுபவங்கள் பெறுகிறார்கள் என்று இதில் பார்க்க போகிறோம்.

கணவனும் பத்தினி பொண்டாட்டியும் – 2

சென்ற பகுதியில் என் மனைவியின் முலையை டாக்டர் பிழிந்த கதையை சொன்னேன் இந்த பகுதியில் என் மனைவி எப்படி என் cuckold உணர்வை அறிகிறாள் . அதன் பிறகு அவள் எடுக்கும் முடிவு என்ன என்பதை கூறி இருக்கிறேன்