காம உறவுகள் – இறுதி பகுதி

போன கதையில் அண்ணி என்னால் கர்ப்பமான விஷயத்தை சொல்ல வந்த என் பெரியம்மாவை நான் ஓத்ததை படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 33

போன கதையில் பரிமளாக்காவை அவள் வீட்டில் வைத்து ஓத்ததைப் பற்றி படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 32

போன கதையில் தேவியை அவள் வீட்டில் ஓத்து விட்டு வரும் போது பெரியப்பா பெரியம்மா வை அவள் வீட்டிற்கு வெளியே ஓத்துக் கொண்டிருப்பதை பாரத்தேன். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 31

போன கதையில் நான் பாக்கியலட்சுமியை சூத்தடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவள் மருமகள் தேவியை தேவா சூத்தடித்தைப் பற்றி படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 30

போன கதையில் தேவா தேவியை ஓத்ததைப் பற்றியும் நான் பாக்கியலட்சுமி புண்டையை நக்கியதை பற்றியும் படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 29

போன கதையில் தேவியும் அவளது அத்தை பாக்கியலட்சுமியும் என் சூத்தையும் என் சுன்னியையும் சப்பி என்னை காம சுகத்தில் துடிக்க வைத்ததை படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 28

போன கதையில் பரிமளாக்காவை நான் மாடி படியில் நிற்க வைத்து நாக்கு போட்டதை பற்றி படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 27

போன கதையில் பெரியம்மா வீட்டில் ஓழாட்டம் முடித்து பின் பரிமளாக்கா வீட்டில் சிவகாமியை ஓத்ததை பற்றி படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 26

போன கதையில் பெரியப்பா பெரியம்மா குண்டியில் ஓத்ததைப் பற்றியும் நான் அண்ணி குண்டியில் ஓத்ததைப் பற்றியும் படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 25

போன கதையில் மளிகை கடையில் பருவதத்தை அவள் மகன் தேவா முன்னாள் ஓத்ததைப் பற்றி படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.