உறவுகளோடு உல்லாசம் – 3

போன பாகத்தில் சித்தி தூங்கும் போது அவளை தொட்டு தடவி கையடித்ததைப் பற்றி படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது என இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

உறவுகளோடு உல்லாசம் – 2

போன பாகத்தில் சுதாக்கவோடு வீடியோ கால் செய்து கையடித்ததை படித்திருப்பீர்கள். இந்த பாகத்தில் தூங்கி கொண்டிருந்த என் சித்தியை தொட்டு தடவியதை பற்றி படிக்க போகிறீர்கள். படித்து மகிழுங்கள்.

உறவுகளோடு உல்லாசம் – 1

எனக்கு காமத்தில் ஆர்வம் அதிகம் அதிலும் ஆண்டி என்றால் ரொம்ப விருப்பம், அதனால் என் குடும்பத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை உங்களிடம் சொல்கிறேன்.

காம உறவுகள் – இறுதி பகுதி

போன கதையில் அண்ணி என்னால் கர்ப்பமான விஷயத்தை சொல்ல வந்த என் பெரியம்மாவை நான் ஓத்ததை படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

ஆதியுடன் ஓர் நாள் முடிவு பகுதி

போன கதையில் ஆதி என் புண்டையை நக்கி என்னை உச்சம் பெற வைத்ததை படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 33

போன கதையில் பரிமளாக்காவை அவள் வீட்டில் வைத்து ஓத்ததைப் பற்றி படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 32

போன கதையில் தேவியை அவள் வீட்டில் ஓத்து விட்டு வரும் போது பெரியப்பா பெரியம்மா வை அவள் வீட்டிற்கு வெளியே ஓத்துக் கொண்டிருப்பதை பாரத்தேன். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

ஆதியுடன் ஓர் நாள்

இந்த கதையானது என் கற்பனை வாசகி மல்லிகா என்பவள் என்னோடு படுத்து காம இன்பத்தை பெற்றதை பற்றி எழுதியுள்ளேன். இதில் மல்லிகா தன் அனுபவத்தை கூறுவாள்.

காம உறவுகள் – 31

போன கதையில் நான் பாக்கியலட்சுமியை சூத்தடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவள் மருமகள் தேவியை தேவா சூத்தடித்தைப் பற்றி படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.

காம உறவுகள் – 30

போன கதையில் தேவா தேவியை ஓத்ததைப் பற்றியும் நான் பாக்கியலட்சுமி புண்டையை நக்கியதை பற்றியும் படித்திருப்பீர்கள். அதற்கு பிறகு நடந்த கதையை இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.