கரோனா தந்த சுகம் 2

கொரானா நம்மை வீட்டில் அடைத்திருந்தாளும் அதே கரோனா என் காமத்துக்கு எப்படி விருந்தளித்தது என்பது தான் இக்கதை. இக்கதையின் முதல் பாகத்தை படித்துவிட்டு வாருங்கள்.

கரோனா தந்த சுகம்

அனைவரும் கொரோன பீதியில் இருக்கும் நிலையில், அந்த கொரோன எப்படி என்னை கன்னி கழிய வைத்தது என்பதை இந்த காமகதையில் பார்ப்போம்.