பேர்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 16

காமினி திட்டப்படி வலையில் விழுந்தாள். வலையில் விழுந்த மீன் என்ன செய்கிறது என்று இப்பகுதியில் பார்க்கலாம்.

பேட்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 15

பல்லவி ஹரிணி தன் புருஷர்களிடம் உண்மையாய் இருக்கிறார்களா? அதும் ஈர ஒடம்பொட அப்படியே வெட்டவெளில அம்மணமா நடந்து வரும்போது அப்படி இருக்கும்

பேட்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 14

இப்பகுதியில் காமினி வேலன் தொடர்பு எவ்வாறு தொடங்கியது என்று பார்ப்போம். இந்த பாகத்தில் கதை இரண்டு கிளைகளாக பிரிக்கிறது.

பேட்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 13

ஓடும் ரெயிலில் ஐந்து பெரும் கூட்டு முதலிரவை முடித்துக்கொண்டு ஊருக்கு வந்து சேர்கின்றனர். பின் நடந்ததை இப்பகுதியில் பார்ப்போம்.

தேவசேனாவின் கதை

எப்படி Marvel இல் What If என்ற தொடர் வருகிறதோ அது போல இதில் இப்படி நடந்து இருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று ஒரு கற்பனையாக எழுதி இருக்கிறேன்.

பேட்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 12

சுந்தர் தன் புது பொண்டாட்டி பல்லவியை கொரோனா காரணமாக வேறு வழி இல்லாமல் பேட்சுலர் ரூமில் தன் நண்பர்களோடு தங்க வைக்கிறான். அருண் காதலி ஹரிணியும் வீட்டுக்கு வந்து சேர கூட்டு ஓல் காட்சியை பார்ப்போம்

பெட்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 11

சுந்தர் தன் புது பொண்டாட்டி பல்லவியை கொரோனா காரணமாக வேறு வழி இல்லாமல் பேட்சுலர் ரூமில் தன் நண்பர்களோடு தங்க வைக்கிறான். அருண் காதலி ஹரிணியும் வீட்டுக்கு வந்து சேர அனைவரும் சேர்ந்து செய்யும் சம்பவமே இப

பேட்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 10

இந்த பாகத்தில் சுந்தர் தனது புது பொண்டாட்டி பல்லவி ஐ கொரானா காரணமாக பேச்சுலர் ரூமில் நண்பர்களோடு தங்க வைக்க தொடர்ச்சி.

பேட்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 9

இந்த பகுதில் சுதன் தன்னோட புது பொண்டாட்டி பல்லவியை கொரானா காரணமாக வழி இல்லாம நண்பர்களோடு தங்க வைக்க என நடக்கிறது பார்க்கலாம்.

பேட்சுளர் ரூம் புதுமண ஜோடி – 8

சுந்தர் தன் புது பொண்டாட்டி பல்லவியை கொரோனா காரணமாக வேறு வழி இல்லாமல் பேட்சுலர் ரூமில் தன் நண்பர்களோடு தங்க வைக்கிறான். மேலும் நடந்ததை படித்து மகிழுங்கள்