அம்மாவை மடக்கினேன் – 2

இந்த கதை உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டது. இந்த பாகத்தில் என் அம்மாவை என்னவெல்லாம் செய்கிறேன் என பாருங்கள்.

அம்மாவை மடக்கினேன் – 1

ஹாய் நான் எப்படி அம்மாவை மடக்கி ஓத்தேன். அவளது காமத்தை எவ்வாறு கலைத்தேன் என்பதே இக்கதை. வாருங்கள் பயனக்கிலாம்.