கன்னி மலருடன் இன்பம் – 1

ஒரு நாள் எதிர்பாராத விதமாக வெளியே வரும் ஒரு பெண் என்னுடன் மோதியாள். எனக்கு அவளை பிடித்திருந்ததால் மறுநாளும் அவளை சந்திக்க சென்றேன்

முதல் காமம் – 1

அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த செக்ஸ் கதைக்கு மேலும் மசாலா சேர்க்க எனது உண்மையான அனுபவத்தையும் புனைகதைகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன்

பத்மா அத்தை தந்த இன்பம் – 1

பத்மா அத்தை எனக்கு தந்த இன்பம் எப்படி நடந்தது அது எப்படி இருந்தது என்று உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.

பக்கத்து வீட்டு கன்னி – 1

என்னோட பக்கத்து வீட்டு கன்னி பெண்ணை எப்படி ஒத்தேன் என்ற காம அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.

நண்பனின் அழகு மனைவி – 4

எனது சிறந்த நண்பரின் மனைவியின் மயக்கத்தின் இறுதிப் பகுதிக்கு முந்தைய பகுதி இது. இது அனைத்தும் தொடங்கிய இரவைப் பற்றியது.

நண்பனின் அழகு மனைவி – 3

எனது நண்பனது மனைவியை ஒக்கும் தொடர் கதை இது. வாங்க இந்த பாகத்தில் மேலும் எப்படி அவளை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன்.

நண்பனின் அழகான மனைவி – 2

எனது நண்பரின் கவர்ச்சியான மனைவி பற்றிய இந்தக் கதையின் முதல் பகுதியைப் படித்து நிலைமையை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

சித்தி உடன் நடந்த சொர்க காம சுகம் – 2

ஹாய் பிரிஎண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சிவம் இன்று சித்தி உடன் நடந்த காம கதை தொடர்ச்சியை உங்கள் உடம் பகிறுகிறேன்.

நண்பனின் அழகு மனைவி – 1

ஒரு நண்பரின் மனைவியை தனது மனைவியை ஏமாற்றுவதற்கு மயக்குவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்தது. கதையின் நீளம் காரணமாக, இது பல பகுதிகளாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது

சித்தி உடன் நடந்த சொர்க காம சுகம் – 1

ஹாய் பிரிஎண்ட்ஸ் இன்று என் சித்தி உடன் நடந்த சொர்க காம சுக கதையை உங்கள் இடம் பகிறுகிறேன். வாருங்கள் தமிழ் காம கதைக்குள் செல்லலாம்.