பக்கத்து வீட்டு கன்னி – 1

என்னோட பக்கத்து வீட்டு கன்னி பெண்ணை எப்படி ஒத்தேன் என்ற காம அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.

நண்பனின் அழகு மனைவி – 4

எனது சிறந்த நண்பரின் மனைவியின் மயக்கத்தின் இறுதிப் பகுதிக்கு முந்தைய பகுதி இது. இது அனைத்தும் தொடங்கிய இரவைப் பற்றியது.

நண்பனின் அழகு மனைவி – 3

எனது நண்பனது மனைவியை ஒக்கும் தொடர் கதை இது. வாங்க இந்த பாகத்தில் மேலும் எப்படி அவளை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன்.

நண்பனின் அழகான மனைவி – 2

எனது நண்பரின் கவர்ச்சியான மனைவி பற்றிய இந்தக் கதையின் முதல் பகுதியைப் படித்து நிலைமையை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

சித்தி உடன் நடந்த சொர்க காம சுகம் – 2

ஹாய் பிரிஎண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சிவம் இன்று சித்தி உடன் நடந்த காம கதை தொடர்ச்சியை உங்கள் உடம் பகிறுகிறேன்.

நண்பனின் அழகு மனைவி – 1

ஒரு நண்பரின் மனைவியை தனது மனைவியை ஏமாற்றுவதற்கு மயக்குவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்தது. கதையின் நீளம் காரணமாக, இது பல பகுதிகளாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது

சித்தி உடன் நடந்த சொர்க காம சுகம் – 1

ஹாய் பிரிஎண்ட்ஸ் இன்று என் சித்தி உடன் நடந்த சொர்க காம சுக கதையை உங்கள் இடம் பகிறுகிறேன். வாருங்கள் தமிழ் காம கதைக்குள் செல்லலாம்.

அத்தையும் அக்காவும்

வணக்கம் நண்பர்களே இன்று தமிழ் காம கதையில் என் அத்தை உடன் நடந்த காம அனுபவத்தை பற்றி உங்கள் இடம் பகிறுகிறேன்.

கல்லுரி காம கனிகள் – 2

நான் பிரியாவை கல்லூரியில் வைத்து ஓக்கும்போது காவல் பார்பதாக சொல்லிவிட்டு நந்தினி நான் ஓப்பதை பார்க்க இந்த பாகம் தொடர்கிறது.

கல்லூரி காம கனிகள் – 1

கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் என் வகுப்பில் ப்ரியா என்ற காம பிசாசு இருக்கிறாள் பார்க்க சுமாரா இருந்தாலும் உடல் அம்சமா இருக்கும் அதன் தொடர்ச்சி.