வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம் (Vaila Kadaparai Vangiya Pengalin Tharunam )

பொம்பளைங்க கிட்ட ஊம்பல் வாங்கியவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதோட சுகம் எப்படி இருக்கும் என்று.

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

இப்படி கடப்பாரை சுன்னிகளை வாயில் வாங்கி சுகம் கொடுக்கும் பெண்களின் சுகத்துக்காக எங்கும் ஆண்கள் அதிகம்.

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

இந்த ஊம்பல் எவ்வளவு சுகம் கொடுத்தால் இவன் சுகம் தாங்காமல் இவ்வளவு முக பாவனை கொடுத்து இருப்பான்.

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

வீட்டில் இருக்கும் ஆண்டிகள் இந்த ஊம்பும் நிகழ்வில் கை தேர்ந்தவர்கள்.

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

இதில் அனுபவம் வாய்ந்த பெண்கள் அன்பவம் இல்லாதவர்களைவிட நல்லா ஊம்பி சுகம் கொடுப்பாங்க.

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

கீழே பாருங்க ஒரு தமிழ் பெண் தன்னோட கணவனுக்கு ஊம்பிவிடும் அழகை, அதிலும் அவள் ரவிக்கைக்குள் இருக்கும் அழகான முலை எப்படி இருக்கு பாருங்கள்.

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

 

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

 

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

 

வாய்ல கடப்பாரை வாங்கிய பெண்களின் தருணம்

 

 

Leave a Comment