பூல் ஊம்பும் தமிழ் மனைவி படங்கள் (Pool Oombum Tamil Manaivi Padangal )

ஒரு தமிழ் மனைவி எப்படி அவளது நிர்வாண உடம்பை காட்டி பின் நல்லா பூல் ஊம்புகிறாள் என்று இந்த படங்களில் பார்க்க போகிறோம்.

பூல் ஊம்பும் தமிழ் மனைவி படங்கள்

இதில் அவள் தனது ஆடைகளை கழட்டிவிட்டு தொங்கும் முலைகளை காட்டிக்கொண்டு நிற்கிறாள், அவளது இரண்டும் முலைகளும் நல்லா தொங்கிக்கொண்டு இருக்கிறது.

பூல் ஊம்பும் தமிழ் மனைவி படங்கள் 2

பின் அவள் அவனது பூளை நல்லா விரைக்கவைது தொலை தள்ளி ஊம்ப ரெடி ஆகிறாள். அந்த பூளை பார்த்ததும், இனிக்கி நமக்கு நல்ல வேட்டை கிடைத்துவிட்டது என்று சஈரிக்கிறாள்.

பூல் ஊம்பும் தமிழ் மனைவி படங்கள் 3

பின் அவள் நாக்கால முதலில் நல்லா தீண்டி நக்கி பின் ஊம்பும் படலத்தை ஆரம்பிக்கிறாள், மேலும் நல்லா மூடு ஏறி அதை சாப்பிட தயார் ஆகிறாள்.

பூல் ஊம்பும் தமிழ் மனைவி படங்கள் 4

இதில் முழு பூளையும் கையால் உருவி விட்டு, பின் நல்லா நக்கி சுவைக்கும் படத்தை கீழே பார்க்கலாம்.

பூல் ஊம்பும் தமிழ் மனைவி படங்கள் 5

ஒரு வழியா அவனுக்கு ஊம்பி விட்டு பின் ஏறி உட்க்கார்ந்து அவனுடன் ஓழ் போட்டு காம இன்பம் காண்கிறாள்.

பூல் ஊம்பும் தமிழ் மனைவி படங்கள் 6

பூல் ஊம்பும் தமிழ் மனைவி படங்கள் 7