ராஜி

rss feed

அடங்காத அண்ணி அரிப்பு

அண்ணியுடன் நடந்த காம நினைவுகள் இவை, எதையும் இப்போதும் மறக்க முடியாது, ஒரு தைரியத்தில் அவள் தூங்கும்போது செய்ய ஆரம்பித்தவை.

மகன் அம்மாவை ஒத்த கதை

இருவது வருடம் காமத்துக்காக தவியாக தவித்துக்கொண்டு இருந்த அம்மாவை மகன் புரட்டி போட்டு ஓத்த கதை இது, தவறாமல் படிக்கவும்.

முறைப் பெண்ணை ஒத்தது

நானும் என் அத்தை பொன்னும் சின்ன வயசில் இருந்தே நெருங்கி பழகியவர்கள், அவள் வயசுக்கு வந்த நாள் ள்ள திடீர்னு அவளை பார்க்க முடியவில்லை.

Scroll To Top