என்றும் துர்கா – 9

இந்த கதையின் நாயகி துர்கா. அவளும் நானும் கல்லூரி கால(அந்தப்புர) நண்பர்கள். நீண்ட இடைவேளைக்குப்பின் இருவரும் சந்திந்தோம். அந்த சந்திப்பிற்கு அடுத்து எங்கள் இருவரின் வாழ்க்கையில்

என்றும் துர்கா – 8 ( காம பூக்கள்)

இந்த கதையின் தொடர்ச்சியில் என்னை துர்க்கா விதம் விதமாக சூடு ஏற்ற நான் சென்பாவை தேடி அவள் வீட்டுக்கு சென்ற பிறகு.

என்றும் துர்கா – 7( காம பூக்கள்)

துர்கா இப்படி நான் ஆசை பட்டது அனைத்தையும் செய்தால். ஆனால் என்னை தொடவிடாமல் சூடேற்றிக்கொண்டே இருக்கிறாள். நானும் அவளை எப்போ அன்பவிக்கப்போறோம் என்று ஆவலுடன் வெயிட் பண்ணுகிறேன்.

என்றும் துர்கா – 6

இந்த கதையின் நாயகி துர்கா. அவளும் நானும் கல்லூரி கால(அந்தப்புர) நண்பர்கள். நீண்ட இடைவேளைக்குப்பின் இருவரும் சந்திந்தோம். அந்த சந்திப்பிற்கு அடுத்து எங்கள் இருவரின் வாழ்க்கையில் நடந்தது.

என்றும் துர்கா – 5

இந்த கதையின் நாயகி துர்கா. அவளும் நானும் கல்லூரி கால(அந்தப்புர) நண்பர்கள். நீண்ட இடைவேளைக்குப்பின் இருவரும் சந்திந்தோம். அதன் தொடர்ச்சி.

என்றும் துர்கா – 4

பல நாட்களுக்கு பிறகு பார்க்கும் என் கல்லூரி தோழி துர்காவுடன் மீண்டும் அந்தபுற நடப்பை தொடர்ந்த தொடர்ச்சி இது.

என்றும் துர்கா – 3

எப்படி துர்க்கா மற்றும் நானும் கல்லூரி கால நண்பர்களாக இருக்க பல நாட்கள் பிறகு சந்தித்த பொது காமம் கொண்டோம்.

என்றும் துர்கா – 2

இந்த கதையின் நாயகி துர்கா. அவளும் நானும் கல்லூரி கால(அந்தப்புர) நண்பர்கள். நீண்ட இடைவேளைக்குப்பின் இருவரும் சந்திந்தோம். அந்த சந்திப்பிற்கு அடுத்து எங்கள் இருவரின் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகள்.

என்றும் துர்கா

இந்த கதையின் நாயகி துர்கா அவளும் நானும் கல்லூரி கால (அந்தப்புர) நண்பர்கள் நீண்ட இடைவேளைக்குப் பின் இருவரும் சந்திந்தோம்.