அம்மாவுடன் நான் 9

இந்த கதையில் எங்களுக்கு நடந்த நிச்சயதார்த்தம் மற்றும் திருமணம் ஆகியவற்றை உங்களிடம் கூறுகிறேன். இந்த கதையில் தவறுகள் இருந்தால் மன்னிக்கவும்.

அம்மாவுடன் நான் 8

இந்த கதையில் எங்கள் குடும்பத்தில் நடந்த முதல் நிச்சயதார்த்தம் மற்றும் திருமணம் ஆகியவற்றை உங்களிடம் கூறுகிறேன். இந்த கதையில் தவறுகள் இருந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள்.

அம்மாவுடன் நான் 7

இந்த கதையில் நான் என் அம்மாவை ஓத்ததையும் என் தங்கச்சி கனகா வை ஓத்ததை பற்றி உங்களிடம் கூறுகிறேன். தொடர்ந்து அனைத்து பாகங்களையும் படியுங்கள்.

அம்மாவுடன் நான் 6

இந்த காமகதையின் பாகத்தில் எப்படி என் அம்மா, அத்தை மற்றும் தங்கைக்கு புண்டை பூஜை செய்து ஓத்தேன் என்று கூற இருக்கிறேன். தவறு இருந்தால் மன்னிக்கவும்.

அம்மாவுடன் நான் 5

இது ஏற்க்கனவே நான் எழுதிய கதையின் தொடர்ச்சி, இதில் புண்டை பூஜை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். படித்து மகிழுங்கள்.

அம்மாவுடன் நான் 4

இக்கதையில் சுந்தரி அத்தையோட மகள் புண்டை பூஜை பற்றியது. அதுக்கு முன்னாடி அம்மா, நான், சாமியார், மற்றும் அவரது மனைவி ஈடுபட்டதையும் சொல்கிறேன்.

அம்மாவுடன் நான் 3

இந்த கதையில் நான் என் அம்மாவை வீட்டில் வைத்து ஓத்ததையும் இரண்டாம் பாகத்தில் கூறியதையும் சொல்லுதன். இந்த பாகத்தை படிப்பதற்கு முன் முதல் இரண்டு பாகத்தை படித்து விட்டு வரவும்.

என் அம்மாவுடன் நான் 2

முதல் கதையில் பீய் காட்டு ல வச்சி என் அம்மாவை ஓத்தது பற்றி சாென்ன. இந்த கதை ல எங்க கூட வேலை பாக்குர கலா அக்கா வ ஓத்தது பற்றி சாெல்லுதன் .

என் அம்மாவுடன் நான் 1

இந்த கதையில் என் அம்மாவை எப்படி ஒத்தேன். என்பதனை உங்களிடம் சாெல்லுகிறேன். இந்த கதையில் என் ஊர்கார பாெம்பளைகளை எப்படி ஓத்தேன். என்பதனையும் சாெல்லுதன்.