என் நண்பர்கள் உடன்

இந்த கதையில் என் நண்பர்கள் என் மனைவி யை ஓத்ததை உங்களிடம் கூறுகிறேன். எப்படி இது நடந்தேறியது என்று பார்ப்போம்.

காதலனுடன் சேர்ந்து மகளை ஓத்த அப்பா

இந்த கதையில் நான் என் காதலன் மற்றும் அப்பா விடம் ஓலு வாங்கியதை உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

என் முதலாளி அம்மா உடன்

இந்த கதையில் என் முதலாளி அம்மா உடன் ஓலு போட்டதை உங்களிடம் கூறுகிறேன். ஒரு முதலாளியை ஒக்கும் சுகம் வேறு எதில் கிடைக்கும்.

என் குடும்ப பத்தினி ராணிகள் – 8

இந்த கதையில் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை எப்படி எல்லாம் ஓத்தேன் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

டெய்லர் அண்ணா தேவா

இந்த கதையில் டெய்லர் அண்ணா உடன் ஓலு போட்டதை உங்களிடம் கூறுகிறேன். வாங்க இது எப்படி ஆரம்பித்து காமத்தில் செல்கிறது என்று சொல்கிறேன்.

எங்கள் புது வாழ்க்கை – 2

இந்த கதையில் எங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை உங்களிடம் கூறுகிறேன். தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் எப்படி போகிறது படியுங்கள்.

கூட்டு குடும்பம் – 9

இந்த கதையில் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் யார் யார் உடன் படுத்து ஓலு வாங்குகிறார்கள் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

என் ஊர் திருவிழாவில் – 6

இந்த கதையில் என் ஊர் திருவிழா விற்கு சென்ற போது நடந்த கதை யை உங்களிடம் சொல்கிறேன். இது எப்படி நடை பெற்றது என்று பார்ப்போம்.

என் ஊர் திருவிழாவில் – 5

இந்த கதையில் என் ஊர் திருவிழாவிற்கு சென்ற போது நடந்த கதை யை உங்களிடம் சொல்கிறேன்.