என்னை பற்றி

என்னோட ஸ்பீன்ஸ்டர் வாழ்கை கதையாக சொல்லி இருக்கிறேன் – இது பெண் வாசகிகளுக்கு சமர்ப்பணம் – ஆண்கள் வருத்த பட வேண்டாம்

ராணுவ வீரனுடன் என் வாழ்கை

ராணுவ வீரனுடன் எப்படி குடும்பம் நடத்தினேன். என் அதை பெண்ணை எப்படி அவன் கரெக்ட் பண்ணினான் என்பது தான் கதை

டுய்ட்டின் பெண்ணும் அவள் அம்மாவும்

டுய்ட்டின் பெண்ணையும் அவள் அம்மாவையும் சம்மதிக்க வைத்தேன் என்பது தான் கதை

இது என் நண்பனின் மனைவியை ரசித்து சுவைத்த கதை

எப்படி என் நண்பினின் மனைவியை பேசி மயங்கினேன் என்பது தான் கதை – இது முக்கியமாக பெண் வாசகர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் – அவர்கள் கணவர் பண்ண தயங்குவதை கதையாக சொல்லி இருக்கிறேன்

அவள் வேலை கேட்டால் நான் அவளை கேட்டேன்

இந்த கதையில் எப்படி புருஷனுக்காக வேலை கட்டவலை அவளையே திருப்பி கேட்டு பின்பு காமம் ஏற்பட்டது என்று பார்க்க போகிறோம்.