இது என் நண்பனின் மனைவியை ரசித்து சுவைத்த கதை

எப்படி என் நண்பினின் மனைவியை பேசி மயங்கினேன் என்பது தான் கதை – இது முக்கியமாக பெண் வாசகர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் – அவர்கள் கணவர் பண்ண தயங்குவதை கதையாக சொல்லி இருக்கிறேன்

அவள் வேலை கேட்டால் நான் அவளை கேட்டேன்

இந்த கதையில் எப்படி புருஷனுக்காக வேலை கட்டவலை அவளையே திருப்பி கேட்டு பின்பு காமம் ஏற்பட்டது என்று பார்க்க போகிறோம்.