சென்செஸ் எடுக்க வைத்தவளுடன் செக்ஸ் – 4

சென்செஸ் எடுக்க வந்தவளுகளுடன் ஓத்து, உறவு கொண்டாடி என் மூலம் எப்படி பிள்ளை பெற்றா ர்கள் என்று பறக்கலாம், முதல் மூன்று கதை யை படித்து விட்டு வரவும்.

சென்செஸ் எடுக்க வைத்தவளுடன் செக்ஸ் – 3

முதல் இரண்டு கதையும் சென்செஸ் எடுக்க வைத்தவளுடன் செக்ஸ் னு இருக்கும் தொடர்ந்து ஆவலுடன் எப்படி காமம் அனுபவித்தேன்.

என் வாசகிக்காக கவிதை – 1

எது என்னுடைய வாசகி ஒருவலுக்காக காம கவிதை வாசித்தேன், அவளின் ஆசைகளோடு எனது கற்பனையும் சேர்த்துள்ளேன்.

என் ஆசை மாமியாரும் பொண்டாட்டியும் – 1

என் ஆசை மாமியாரும் பொண்டாட்டியும், பொண்டாட்டி சம்மத்துடன் மாமியாரை சூத்தை ஓத்து பொண்டாட்டி புண்டையை நிரப்பினேன்.

சவிதா என்னவள் ஆனால்

சவிதா என்னவள் ஆனால் சவிதா என்னோடு சல்லாபித்து கதை பழைய id மறந்துவிட்டேன் மன்னிக்கவும்