அக்காவின் விவாகரத்து நாள் எண்களின் முதலிரவு

என் அக்காவிற்கு அன்று தான் விவாகரத்து ஆனது. அப்மொது அவளுக்கு வயது 31 தான் ஆகி இருந்தது. அந்த நாள் எப்படி எங்களோட முதல்றவாக மாறியது.