சித்தியை சினுங்க வைத்தேன் – 1

சித்தியை கரெக்ட் செய்து சொர்க்கம் சென்று சுகத்தை அனுபவித்து வருகின்றோம் பற்றி கூறுகிறேன். வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம்.