நண்பனின் தம்பியும் நானும்

என் பெயர் அருண். என் நண்பன் சுதன். இருவரும் நல்ல நண்பர்கள் சிறுவயதில் இருந்து. சுதன் கூட இரவு நேரத்தில தங்கி படித்திருக்கிறேன். இருவரும் ஓரின சேர்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம்.

நானும் என் நண்பர்கள் சுதனும் தனுவும்

என் அயல் வீட்டு பையன் சுதன் மற்றும் தனு மூவரும் ஒரே கிளாஸ். மூவரும் நல்ல நண்பர்கள். அதிலும் சுதன் நல்ல அழகு அவன் மேல எனக்கு ஒரு கண்.