என் அம்மாவின் புண்டை அரிப்பை அடக்கினேன்

என் அம்மாவின் புண்டை அரிப்பை எப்படி ஓத்து கிழித்தேன் என்று இந்த காம கதையில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் வாருங்கள்.

விதவை அம்மாவும் மகனும் போட்ட ஓல் – 1

இந்த கதை எனக்கும் என் அம்மா லலிதாவுக்கு நடந்த உண்மை கதை. இந்த கதை கொஞ்சம் பெரியதாக இருக்கும் எனக்கும் என் அம்மாவும் அதிக நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை எழுதியுள்ளேன்.