சித்தியின் மோகம்

நானும் என் சித்தியும் எவ்வாறு உடலுறவு கொண்டோம் என்பதை இக்கதையில் பார்க்கலாம்.

தங்கையின் காம தாகம்

நான் என் சித்தி வீட்டிற்குப் போன போது என் தங்கை என்னை எவ்வாறு உடலுறவு கொள்ள வைத்தாள் என்பதை கூறியிருக்கிறேன்.

அத்தை மகளும் நானும்

என் அத்தை மகள் என்னை எப்படி மடக்கினாள் என்பதை கூறியிருக்கிறேன். அவ கூட நடந்த செக்ஸ் கதைக்குள் போகலாம்.

சித்தியுடன் இரவில் நிர்வானமாக இரண்டு நாட்கள்

என் சித்தி வீட்டில் வைத்து என் சித்தியியை எவ்வாறு ருசித்தேன் என்பதை எழுதவுள்ளேன். வாங்க இந்த குடும்ப காம கதைக்கு போவோம்.