ஒல்லிக்குச்சி உடம்புக்காரி – 4

மாலையில் மீண்டும் படம் பார்க்க அழைத்துச் சென்று என்னை அலைக்கழித்தாள். வாருங்க இந்த பாகத்தில் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம்.

ஒல்லிக்குச்சி உடம்புக்காரி – 2

இந்த பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக தூக்கம் கலைந்து எழுந்து மீண்டும் இருவரும் ஊடல் செய்ய ஆரம்பித்தோம்.

ஒல்லிக்குச்சி உடம்புக்காரி – 3

மூன்றாம் பகுதி தொடர்ச்சியாக காலையில் குளித் பிரஷ்சாக இருந்த சௌம்யாவின் புன்டையணை சூப்பி ரசித்ததேன்

ஒல்லிக்குச்சி உடம்புக்காறி – 1

என்னோடு என் அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் ஒரு இளம் கண்ணியுடன் ஏற்பட்ட உறவு இது, இது எப்படி நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.