எனது (அத்தை அல்ல) மனைவி தமிழ்செல்வி

இது ஒரு அத்தை காம கதை ஆவலுடன் ஏற்பட்ட அனுபவம் மற்றும் எப்படி எனது மனைவி ஆனால் என்று இதில் பார்க்கலாம்.