எதிர் வீடு இலட்சுமி அக்கா

இந்த காம கதையில் எப்படி என்னோட எதிர் வீடு லட்சுமி அக்காவை கரெக்ட் பண்ணி ஒத்தேன் என்று பார்ப்போம் வாருங்கள்.