காமம் ஒரு போதை – 3

இந்தப் பகுதியில் நான் முதன்முதலாக உடலுறவு கொண்டதை பார்ப்போம். சித்தப்பவும், அவர்கூட வந்த முத்து மாமாவும் என்னையும் எப்புடி ஒத்தங்கனு.

காமம் ஒரு போதை – 2

நான் உங்கள் மதுமிதா போன பகுதியில் என் அம்மாவின் இல்லற வாழ்க்கை பத்தி நான் தெரிந்து கொண்டேன். அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதியில் பார்ப்போம்…

காமம் ஒரு போதை – 1

இந்த பாகத்தில் என் வாழ்க்கை யில் எவ்வாறு என் அம்மா எனக்குள் காமத்தை விதைத்தாள் என்று விரிவாக பார்க்க போகிறோம்.