நான் அபி ரோஷினி

இந்த கதை எனக்கும் எனது நண்பணின் ஆண்ட்டிகும் எப்படி உறவு ஏற்பட்டது எண்டபத்தை எழுதி உள்ளேன் சற்று பொறுமையாக தான் இந்த கதை.

பக்கத்து விட்டு ஆண்ட்டியும் அவளது சிநேகிதியும்

இந்த கதை எனக்கும் பக்கத்து வீட்டு ஆண்ட்டியும் அவளது சிநேகிதியும் உறவு ஏற்பட்டது என்று தெரிவித்து உள்ளேன். சற்று பொறுமையாக தான் இந்த கதை செல்லும் படித்து மகிழுங்கள்

கக்கொல்ட் வாசகர் நண்பன் ஆனா கதை

இந்த கதை எனக்கும் வாசகர் குடும்பத்துக்கும் உறவு ஏற்பட்டது என்று தெரிவித்து உள்ளேன். சற்று பொறுமையாக தான் இந்த கதை செல்லும் படித்து மகிழுங்கள்

செமினார் மீட்டிங் காலஜ் ப்ரொபஸர்

இந்த கதை எனக்கும் காலஜ் ப்ரொபஸர் இடையே எப்படி காமம் ஏற்பட்டது என்று தெரிவித்து உள்ளேன். சற்று பொறுமையாக தான் இந்த கதை செல்லும்.

இந்த லாக் டவுனில் கிடைத்த ஒருபுது அனுபவம் – 3

இந்த கதையில் எப்படி ஒரு இளம் மங்கையும் அவளது அம்மாவுடனும் தொடர்பு கொண்டேன் எனபதை தெரிவித்து உள்ளேன். பிடித்தவர்கள் உள்ளசென்று படிக்கவும் – பகுதி 3

தோழியும் அவளது ஆன்ட்யும் – 2

போன கதையின் தொடர்ச்சி இது ( இந்த காம கதையில் என்னுடன் வேலை செய்யும் ஆபீஸ் தோழி மற்றும் அவளது ஆண்டி கூட நடந்ததை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.)

இந்த லாக் டவுனில் கிடைத்த ஒருபுது அனுபவம் – 2

இந்த கதையில்  எப்படி ஒரு இளம் மங்கையும் அவளது அம்மாவுடனும் தொடர்பு கொண்டேன் எனபதை தெரிவித்து உள்ளேன். பிடித்தவர்கள் உள்ளசென்று  படிக்கவும் – பகுதி 2

தோழியும் அவளது ஆன்ட்யும் – 1

இந்த காம கதையில் என்னுடன் வேலை செய்யும் ஆபீஸ் தோழி மற்றும் அவளது ஆண்டி கூட நடந்ததை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.

இந்த லாக் டவுனில் கிடைத்த ஒருபுது அனுபவம் (பகுதி 1)

இந்த கதையில் எப்படி ஒரு இளம் மங்கையும் அவளது அம்மாவுடனும் தொடர்பு கொண்டேன் எனபதை தெரிவித்து உள்ளேன். பிடித்தவர்கள் உள்ளசென்று படிக்கவும்.

புது ஆபீஸ் புது ஆண்ட்டி’s

நான் சிரித்ததை பார்த்துவிட்டு என்ன குமாரு என்று கேட்டாள். ஏதும் இல்லை என்று சொல்ல சொல்லுடா அதான் நமக்குள்ள இவ்வ்ளோ நடந்துடுச்சே என்று சொன்னால்.