மான் தோட்டம் – 1

கண்டவனுக்கெல்லாம் காலை விரிப்பவள் தேவிடியா என்றால் கண்டாவளை விரிக்கவைப்பவன் பெயர் என்ன? காமவெறிகொண்டலையும் பலதரப்பட்ட மிருகங்களின் சேட்டைகளும் அதன் விளைவுகளும்தான் இந்த கதை.