இரவின் மர்மம்

விதவை பெண்ணின் இரவின் மர்மமும், காம இச்சை தீர்த்த அமானுசியா சத்தியும். தூங்கும் பொது புண்டையை நக்குவது யாராக இருக்கும்.

காம தலைவி – காம விளையாட்டு – 1

இது கற்பனை காமக்கதை. எப்படி இந்த கதையில் பல பேர் காமத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள், பல துறை சேர்ந்தவர்கள் எப்படி இருகிறார்கள் என்று பார்ப்போம்.