சித்தியின் திட்டம்

இக்கதையில் சித்தியை ஓக்க போயிட்டு அவளிடம் வசமாக சிக்கி கொண்டதை பற்றி எழுதியுள்ளேன்.

ஆசிரியையை பழி வாங்கினேன்

இக்கதையில் எனது ஆசிரியையை எப்படி மடக்கி ஓத்து பழி வாங்கினேன் என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளேன்.

உன்னை கொடு நான் உதவுகிறேன்

பிறரின் உதவி தேவைபட்ட பெண்ணை எப்படி மடக்கி ஓத்து விட்டு பின் அவளுக்கு எப்படி உதவினேன் என்பதை இக்கதையில் கூறி உள்ளேன்.

சித்தியோடு முதல் செக்ஸ்

சித்தியை எப்படி மடக்கி ஓத்தேன் என்பதை கூறியுள்ளேன். இந்த குடும்பு செக்ஸ் கதையில் எப்படி அவளை போட்டேன் என்று பார்ப்போம்.

ஆசிரியையுடன் ஒரு உல்லாச பயணம்

நான் இந்த கதையில் ஒழுக்கமான ஆசிரியையை கரெக்ட் செய்து அனுபவித்த கதையை சொல்ல போறேன்.