மலரின் மௌனமொழிகள்

சராசரியான ஒரு இளைஞ்சனின் இன்ப ஆராதனைகள் இக்கதை. பெண்ணின் அழகையும் அவளின் அந்தரங்கத்தையும் ரசிக்கும் கதை.