அண்ணியின் துன்பத்தில் கைகோர்த்து அதன்பின் ஊடலும் கூடலும் – 3

இது ஒரு தகாத குடும்பஉறவு முறையில் சேராத ஒரு கா(தல்)(ம) கதை காரணம் காதலால் உண்டாகும் காமம் ஒருபோதும் காமத்தில் சேராதது அது முன் ஊடலில் தொடங்கி பின் கூடலில் கூடி காதல் என்ற கரைசேரும்.

காதலின் விதி வலியே! காலம் கைக்கூடின் அனைத்தும் சுகமே!! – 2

இதில் ஒரு காதல் ஜோடி குடும்பத்தில் நடந்த காதல் காமம் சண்டை என அனைத்து கலந்து இருக்கும் ஒரு காமக்கதை பார்க்க போகிறோம்.

விபச்சார குடும்பம் – 2

இந்த தாகத குடும்ப உறவு கதையில் எப்படி ஒரு குடும்பத்தில் செக்ஸ் நடக்கிறது என்று பார்க்க போகிறோம், வாருங்கள் தொடர்ந்து பயணிப்போம்.

அண்ணியின் துன்பத்தில் கைகோர்த்து அதன்பின் ஊடலும் கூடலும் – 2

அன்னிக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தில் நான் கை கோர்க்க அதன் பின் அதுவே எப்படி ஊடலும் கூடலும் என்று ஆனது என்று பார்ப்போம்.

கறிக்கடைக்காரன் மனைவியுடன் காட்டுத்தனமான ஓல் – 1

எங்கள் ஊரில் கறிக்கடை வைத்திருபவனின் மனைவி மீது அனைவருக்கும் ஒருக்கண் இந்த நிலையில் எவன் ஒருவன் முந்திக்கொள்கிரானோ அவனுக்கே வெற்றிக்கனி, இதில் எவ்வாறு நான் அவளை புணர்ந்த பின் என் நண்பனும் நானும் அவளை கதறவிட்ட காமக்கதை.

காதலின் விதி வலியே! காலம் கைக்கூடின் அனைத்தும் சுகமே!! – 1

இது ஒரு காதல் ஜோடிகளின் குடும்பத்தில் நடக்கும் காதல், காமம், குடும்ப சண்டை, போராட்டம் என அனைத்தும் கலந்த கலவையாய் அமையும் ஒரு கதை.

மாட்டுத்தொழுவத்தில் மாலாவிற்கு மரணடி

இது மாடு வளர்க்கும் மாலாவை மாட்டு தொழுவத்தில் வைத்து மரணஅடி அடித்து புரட்டி எடுத்த எனக்கு துணைவி ஆக்கிய காமக்கதை.

அண்ணியின் துன்பத்தில் கைகோர்த்து அதன்பின் ஊடலும் கூடலும் – 1

இது ஒரு தகாத குடும்பஉறவு முறையில் சேராத ஒரு கா(தல்)(ம) கதை காரணம் காதலால் உண்டாகும் காமம் ஒருபோதும் காமத்தில் சேராதது அது முன் ஊடலில் தொடங்கி பின் கூடலில் கூடி காதல் என்ற கரைசேரும்.

விபச்சார குடும்பம் – 1

இது ஒரு உறவுகள் உள்ள ஒரு குடும்பத்தின் தொடர்கதை. எங்கள் குடும்பம் மிக மிக கற்பனைகும் எட்டாத இனிமையான குடும்பம் எந்த ஒளிவு மறைவு, சுய கட்டுப்பாடுகள் பிடித்த வாழ்கையை வாழ்கின்றோம்