பக்கத்துக்கு வீட்டு மல்கோவா – சீதா 2

இந்த காமகதையில் மேலும் எப்படி பக்கத்து வீட்டு பால் கொவ்வா சீதாவை போட்டேன் என்று உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.

பக்கத்துக்கு வீட்டு பால்கோவா – சீதா

எனக்கு இருபத்து நான்கு இருக்குபோது நடந்த கதை கொங்கு பகுதியில் பிறந்த எனக்கு எப்படி இது ஏற்பட்டது என்று பார்ப்போம் வாங்க.