அவர்கள் ஒழுக்க என்னை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள்

அவள் பெயர் தமிழரசி – 2 ..கதையின் தொடர்ச்சி இது இதில் நான் அத்தைய கரெக்ட் பணுணனா இல்ல அவன் அவள் என்னை பயன்படுத்தி கொண்டலா என்று இந்த கதையில் பார்போம்.

அவள் பெயர் தமிழரசி – 1

எனக்கு அத்தை அவளை எப்படி ஓத்தேன் என இந்த கதையில் பார்ப்போம். இது ஒரு உண்மை கதை வாருங்கள் எப்படி நடந்தது பார்ப்போம்.

நடு காட்டில் நல்ல ஓழு

வணக்கம் நண்பர்களே இது எனது கே நண்பனுடன் நடு காட்டில் நிலா வெளிசசத்தில் நடத்திய ஓழ் கதை படித்து மகிழுங்கள்!!!!!!!!

முதல் முறை கஞ்சி வந்தது அவனுடன் சேர்ந்து

பிறகு அவன் தொப்புள் குழ. இது ஒரு ஆண் ஓரின சேர்க்கை காம கதை, இதில் எப்படி முதல் முறை காஞ்சி வந்தது என்று பார்க்க போகிறோம்.