அன்புள்ள கணவா ரிட்டென்ஸ் – 1

இந்த கதை ஒரு உண்மை சம்பவம். சிலநாட்களுக்கு முன்பு என் காதில் பட்ட கதை இது உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் வாருங்கள் கதைக்கு போகலாம்.

அன்புள்ள கொழுந்தன்

இந்த கதை கொழுந்தன் மீது ஆசைப்படும் மனைவி எப்படி கொழுந்தனை அடிந்தால் அதன் தொடக்கம் இது

அன்புள்ள மருத்துவர் – 2

மருத்துவரும் கணவரும் சேர்ந்து செய்யும் காம ஓலாட்டம் படிங்க படிச்சி கை அடிங்க பெண்கள் எல்லாம் புண்டையில விரல் விட்டு ஆட்டுங்க படிச்சிகிட்ட் அந்த அளவிற்கு வெரியான கதை

அன்புள்ள கனவா – 7

மனைவிகளை கஞ்சா போதைக்கு அடிமை ஆகி நான்கு பெருடம் ஒழுக்க அனுப்பும் கணவன் பாகம் இது

அன்புள்ள நண்பன் மனைவி – 1

நண்பன் மனைவியை நண்பன் ஊரில் இல்லாத போது ஓட்கா வாங்கி குடுத்து ஒழுத்து கதை, பின்பு நண்பனுடன் சேர்ந்து ஒழுக்க இருக்கும் கதை

அன்புள்ள கனவா – 6

இந்த ஆறாம் பகுதியில் அன்று சரஸ்வதி மட்டும் ரூமில் இருந்து வெளியே வர அப்போ சரசவதி காலை அகட்டி நடந்து வர தொடர்கிறது.

அன்புள்ள மருத்துவர் – 1

திருமணம் ஆகியும் கன்னி கழியாத கண்ணிகையை மருத்துவர் கன்னி கழிய வச்ச முரட்டு ஓழ் கதை

அன்புள்ள கனவா – 5

இந்த பாகத்தில் தொடர்ச்சியாக. கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவி களை மாற்றிக் கொள்ளும் சூப்பர் கதை

அன்புள்ள கனவா – 4

கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவிகளை மாற்றிக்கொள்ளும் சூப்பர் கதை

அன்புள்ள கனவா – 3

கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவிகளை மாற்றிக்கொள்ளும் சூப்பர் கதை