ராங் காலில் வந்தவளை நேரில் வரவழைத்து வேலை செய்தேன்

அவ பாக்க என் மஞ்சுளா அத்தை¢ மாதிரி இருந்தா. என் அத்தை மேல எனக்கு ஆசை இருந்தது. அதை தீர்த்துக்க முடியாதததை அவளை அனுபவிச்சு தீர்த்துகிட்டன்.