ஊரில் தெரிந்த ஒருத்தியுடன் (Ooril Therintha Oruthiyudan)

அவளுக்கு திருமணமாகி இரு குழதைகள்.வயது 37.

குமார் ஒரு நாள் ஒரு அலுவலாக அவள் வீட்டுக்குசென்றுள்ளான்.

அது மாலைநேரம் என்பதால் அவள்வேலையால் வந்து முகம் கழுவிவிட்டு அப்படியே வந்தால்.

என்ன என்றுகேட்டவள் திரென மயங்கி விட்டால்.
குமார் பயந்துவிட்டான்பி.

பின்னர் அவளுக்கு தெளித்து எழுப்பி அவளை தாங்கிப்பிடித்து உள்ளே இருந்த ஒரு கட்டிலில் படுக்வைத்தான்.அொழுது அவளதுசேலைகள் விலகியிருந்ததால் அவளது வயிறு நன்றாக அவனுக்குநெரிந்தது.

அவன் ஒரு ஆசையில் சேலையை சரிப்படுத்துோது அவள் முலையிலும் வயிற்றிலும் தனதுகையைதேய்த்தான்.அதை அறிந்தவள் இயலாமையால் அப்பயே விட்டுவிட்டால்.அவன் அங்கே அவளை பார்த்தபடி கையடித்தான்.
பின்பு அவள் தூங்கியவுடன் முத்தம் ொடுத்துவிட்டு கதவை சாத்திவிட்டு வந்துவிட்டான்.

ஆனால் அவன் எண்ணம் முழுவதும் அவமேல் தான்.

காரணம் அவளது மா நிறம்,அவள் அழகான பின்னழகு.அவன் அவளை காணும் இடத்தில் அவளை நன்றாக பார்ப்பான்.இதையும் அறிந்த அவள் ஒரு நாள் தனது முகப்புத்தகத்தின் ஊடாக அவனை வருமாறு அழைத்திருந்தாள்.
அவனும்சென்றான் அவள் அன்று வந்தாய் ஏன் எனகேட்டதும் தான் வந்த விடயதை கூறினான்.ஆ ஆஆஆஆ…….

என்றவள் பின் ஏன் எனது வயிறை தட்டினாய் என்றதும் அவன் பயந்து விட்டான்.
இன்று நான் தனியாக உளேன்.
அதனால்லவேலையால் வந்ததும் உன்னுடன் கதைத்துவிட்டு எனது வேலைளை முடித்துவிட்டு பாண் வாங்கவுளேன்.

என்று கூறியவள் இருக்குமாறு கூறிவிட்டுதேநீர் எடுத்துவந்தாள்.

அவனுக்கு அவளை பார்த்தது தனியாக இருப்பதாக கூறியது ஒரு பதற்றமாகவும் காமமாகவும் இருந்தது.அவள் களைத்த நலையில் மஞ்சள் சாறியில்தேவதையாக தெரிந்தாள் அவனுக்கு.
திரென அவனை உளே அழைத்தாள்.

அவனை பார்த்து ஏன் எனை பிடித்தது உனக்கு என்றுகேட்டாள்.அவனும் பயந்தவன் அவள் மறுபடியும்கேட்க விபரித்தான்.

உங்கடைய முகம்,குரல்,பின்பகுதி அழகு இவைதான் என. இதைகேட்டவள் ஒரு சிரிப்புடன் தான் குளிக்கசெறேன்.

நீ இரு என்றுவிட்டுசென்றளை குளிக்க விட இவனுக்கு மனமிலை இவன் சட்டென அவள் அறைக்குள்சென்று குளிவேண்டாம் என்றான்.

எனக்குவேர்வையாக உள்ளது என்றவளை பார்த்து அது தானே தூக்குகிறது என்றான்.

அவள் சிரிக்க உடனே இவன் அவளை அவளும்அணைத்தான் அவளும் இறுக அணைத்தாள்.

இருவரும் வாயால் முத்தமழை.பின்னர் அவன் அவள் சேலையை அவிழ்த்தான்.

அப்பயே அவள் வயிறை முத்தமிட்டபடி அவள் இரு முலைளையும் பிசைந்தான்.

அவள் முனகினாள்.

பின்னர் அவளது மேலாடைளை அகற்ற அவள் தனது இருமாங்கனிளையும் மறைதாதாள்வெக்கத்தில் காரணம் அவளுக்கும் கணவனை தவிரவேறு ஆணுடன் இதுவே முதல் முறை.

அவளதுகைளை அகற்றியவன் அவளது மாங்கனிளை இரசித்து தட்டினான்.
அவள் முகம் கழுத்து மார்பு வயிறு என ஒரு பத்து நிமிடம் புழிந்து எடுத்தான்.

அவளுக்கும் அது பிடித்து இருந்தது.

மீண்டும் அவளது வாயை தன் வாயால் உறிஞ்சியபடி அவள் பாவாடையின்மேல் கைவைத்து அவள் குண்டிளை பிசைந்தான்.

பின்னர் அனைத்தையும் களைந்தவன் அவளைவெறும் யட்டியுடன் நிக்வைத்து அதை இழுத்து அவள் பின் பிளவில் யட்யை இழுத்து விட்டான்.

அவளை அப்படியே இரசித்தான்.அவளும்வெக்கித்தாள்.அவளை தன் ஆடைளை அகற்றும்படி கூற அவளும் அகற்றினாள்.

அவனது பாம்பு பமெடுத்தது.அவனுக்கு இது முதல் முறை ஒருபெண் முன் அம்மணமாக நிற்பது.

அவள் அவனது கழுத்திலிருந்து முத்தமிட்டபடி அவன் பூலை பிடித்தாள்.அதைகையால் பிசைந்தாள்.பின்னர் வாயில் விட்டால் அவளுக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஒரு வாலிபனின் பூல் அவள் வாயில் என நன்றாக சப்பினாள்.

சிறிதுநேரத்தில் அவன் முதல் அனுபவம் என்பதால் அவனுக்கு கஞ்சி வந்துவிட்டது.அவள் அதை துப்பிவிட்டால்.என்னடா அதுக்குள்ள கக்கிட்டுது உன்ர பாம்பு என ஒரு சிரிப்பு சிரித்தாள்.

அவளது முகத்தை பார்த்தவன் அவள் வாய்குள் தன் சாமானை விட்டான்.

அவளது மயிரை பிடித்தபடி நன்றாக விட்டு எடுத்தான் அவளது தாெண்டையை இடித்துவந்தது.

அவளது மூக்கை பாெத்திவிட்டான் அடிக்கடி அவள் இதை எதிர்பார்க்கவிலை கடும் இடியின் பின் அவன் கஞ்யை மறுபடியும் அவள் வாய்க்கு வழங்க அவள் அதை குடித்தாள்.

அப்பயே எழுப்பி அவளை கட்டிலில் தள்ளியவன் அவள் யட்டியை கழட்டினான்.

தான் பார்த்து ஏங்கியவள் தன் முன் அம்மணமாக உள்ளாள் என எண்ணியபடி அவள் யட்டியை மணந்தான்.

வியர்வை,சிறுநீர்,மதனநீர் மூன்றும் கலந்த மணம் அவனை தூக்கியது.

இதையே அவன் எதிர்பாரத்தான்.அவளது புண்டைமயிர் அதிகமாக இருந்தது.அவளது சாமானை தனது நாக்கால் தவட்டினான்.

பின்னர் தன் விரலை விட்டு எடுத்தான் அவள் ஒரே முனகல்.

அவளது முனலைகேட்டவன் தனதுகையைால் அவளை உச்சமாக்கினான்.
பின் தன் விரலை அவள் வாய்க்கு குடுத்தான்.
வள் தன் நீரை பீச்சியடித்தாள்.
பின்னர் தன் சாமானை அவள் காமக்கிடங்கில் நுழைக்க அவள் கடும் காமதே வ தையாக முனகினாள்.

இவன் தன்வேகதை அதிகரித்து அவளை முத்தமிட்டான்.

அவள் மார்புகளை முத்தமிடுவதும் கசக்குவதும் அடிப்பதுமாக சிவக்கவைத்து விட்டான்.

அவனதுசெய்கை அவளை அடிமையாக்கியது.

பின்னர்வேகதை அதிகரித்து அவள் தாெடைகளை சிவக்வைத்தான்.

அவள் வலிகலந்த சுகத்தில் ச்ச் ஆஆஆஆ குமார் ஆஆஆ….ச்எச்ன்ற……படி இருந்தாள்

இவன் அவளது ஒரு காலை தூக்கி திருப்பி அவளை மிகவேகமாக ஓக்க இருவரும் உச்சடைந்தனர்

இவன் தனது கஞ்யை அவளது வயிற்றில் விட்டான்.

அவள் சறறு களைப்பானவள் ஏன்வெளியில் என்றாள் அவன் கர்ப்பமானால் என்றதற்கு அட அது ஒன்றும் நடக்காது பயப்படாத என்றவளுக்கு அடுத்த கட்டம் உள்ளே என்றவுடன் அவள் நான் களைத்துவிடேன்.பிறகு பார்க்கலாம் என்றாள்.

அவன்கேக்கவிலை காரணம் அவனது கனவு நிறைவடையவிலை.

அவள் எழுந்துசெல்ல அவளை பிடித்தான் அவள் குமார் என்றாள்.

ஒருதடவை என்றவன் அவளை சுவருடன் நிறுத்தி தன் பூலைசெலுத்தினான்.

அவனதுகைகள் அவள் மார்பை விடுவதாய் இல்லை அவள் வலிக்குதுடா…

செய்யாத என்றாள் அவன் அவளை கட்டிணைத்தபடி குத்தினான்.

பின்னர் அவளை கட்டிலில் தள்ளியவன் அவளது குண்டியை கடித்து நக்கி அடித்து சிவக்வைத்தவன் அப்படியே பின்நின்றபடி அவளை குனிவைத்து அவள் புண்டையில் தன் ஆயுதத்தைசெலுத்தினான்.

தனது ஆசை நிறைவேறுகிறது என எண்ணியபடி அவளது முலைகளை பிசைவதும் அவள் குண்டியில் அடிப்பதுமாக அவளை அனுபவித்தான்.

அவளது குண்டியகையும்,வயிறையும் பார்த்து இரசித்தவன் இன்று அதை அனுபவிக்குோது சும்மாவா இருப்பான். அவள் வலியிலும் சுகத்திலும் உச்சமடைந்து நெ ளி ந்தாள்.

அவன் விடவிலை.அவள்கைகளை பின்னிழுத்து அவளைவேகமாக ஒத்தான்.

ஒருகட்டத்தில் தன் கஞ்யை அவள் கர்ப்பபையின் அடியில் படவைத்தை அவள் உணர்ந்தாள்.

அப்படியே அவள் களைத்து படுத்திருந்தாள் அவனும் களைத்தவன் அவளது அருகில் படுத்தான்.

எப்படி எனகேட்க அவளும் இப்படி நான் அனுபவிக்கவிலை.

நீ ஒரு காம நாயகன்டா…என் மீது அவ்வளவு ஆசையா உனக்கு என்றாள்.ஆனால் எனக்கு சரியாக வலிக்கிறது என்றாள்.

அவன் சிரித்படி ஆம் உனது குண்யை நான் பார்த்து ரசிபேன்.

உனை நினைத்து எத்னை தடவை கையடிதாதிருபேன்.

இன்னும் ஒன்று மிச்சமுள்ளது என்றான் அவள் புரிந்துொண்டு…என்ன சூத்…என்றாள் அவன் சிரிக்க அவள் இயலாமல் இருந்தாலும் அவனுக்காக எழுந்தாள்.

அவன் அவளை படுக்கவைத்து அவளது பருத்த குண்டிகளைகையால் பிடி த்ண்டு நாக்கால் நக்கினான்.

பின்னர் ஒரு விரல் இரு விரல் என விடெடுக்க அவள் வலித்தாலும் பது சுகதை ரசித்தாள்.

சிறிதுநேரத்தில் தன் பூலை அவள் சூத்தினுள் திணித்தான்.

அவள்அதை எதிர்பார்க்கவில்லை கத்தினாள்.அவன் அதைகேட்காது,அவளது குண்டிளை தட்டியபடி

அவளது சூத்தை துளைத்தான்.அவள் வலியில் கத்தியவள் படிப்படியாக சுகத்தை பார்த்தாள். அவனுக்கு படிப்படியாக இசைந்து ொடுத்தாள்.

அவளது சூத்தினுள் தன் திரவதை விட்டான அப்பயே அவள்மேல் படுத்து இருவரும் உறங்கினர்.

ஒரு இருபது நிமிடங்கள் கழித்து அவள் நான் குளிக்கவுளேன் என கூற இவன் நான் எனறான்.

அவள் சிரிக்க இருவரும் அம்மணமாக குளியறைக்குசென்றனர்.
இவன் அவளின் இரு குண்டிளையும் நுள்ளியவண்ணம் சென்றான்……அவள் வலியால் அவனது பூலை பிடித்து அழுத்தினாள்.

குளியலறை வந்ததும் இருவரும் சிரித்தனர்

அங்கே அவள் சிறுநீர் கழித்துவிட்டு குளிக்க ஆயத்தமானாள்.

அப்படியே இருவரும் குளிோம்.
அவனுக்கு காமம் அடங்கவில்லை…

அவளை பிடித்துொண்டு காெமே ட்டி ல் இருந்தான்.
அவளை தன்மேல் அமர சாெ ல் ல அவள் விரும்பவிலை….
பின்னர் ா இருக்க இருவரும் மாறாமாறி முத்தமிட்டு …… இவனது பூலை தன் புடையில்வைதது அழுத்தினாள்.

இவன் முலைகசக்க அவள் நாருரித்தாள். அவள்….காமமிகுதியில்……இனி
எனக்கு நீதான்டா…….அப்பிடி இப்பிடி என்று பிதற்றினாள்.

பின் அவளாவே பூலை சூத்து ஓடையில் விட்டால்.

அவன் எழும்பி அவளை குனியவைத்து நன்றாக சூத்தடித்தான்…

கடும் காமத்தில் இருவரும் ஓோட்டனர்……….
பின்னர் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சாே ப் பாே ட்டு குளித்து ெ ளியில் வந்தனர்…..

இறுதியாக ஒருதடவை என அவளை சாே பா வில் வைத்து ஆசை தீர ஓத்தான்…..

அவள் உச்சடைய தன் கஞ்சியை அவளுக்கு தான்ம் வழங்கினான்…

பின் தனக்கு ஆடை ோட்டுவிடும்படிகேட்டான்….அவளும் செய்தாள்.
அவளுக்கு கூறிவிட்டு வீடு வந்தான்.

பின்னர்நேரம் கிடைத்த சந்தர்ப்பங்களில் இருவரும் ஓல் ோட்டனர்.

இது ஒரு கற்பனை கதை .

பிடித்தால் அடுத்த கதை …..

நன்றி.