பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம் (Beach Vellai Manalil Vellai Azhagi Nirvanam )

இந்த படத்தில் ஒரு வெள்ளை மணல் கொண்ட பீச் மணலில் எப்படி ஒருத்தி நிர்வாணம் ஆகி தனது உடம்பை காட்டி சூடு எத்துரா என்று பாருங்கள்.

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

முதலில் அவள் மேலாடைகளை கழட்டிவிட்டு பின் அவளது அழகியை முலைகளை தூக்கி கொண்டு இருந்த பிராவின் ஒரு பகுதி கழட்டி விட்டால்.

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

பின் இரண்டு பக்க பிரா வை எப்படி அவளது முலையை காட்டி அவளது காம்பை காட்டுகிறாள்.

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

பின்பு அவளது ஜட்டியை கழட்டி அவள் புண்டையை காட்ட தயார் ஆகிறாள்.

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

அந்த மணலை உணர்வதுக்கு எப்படி அவள் உட்கார்ந்து மணல் ஓட்ட சுகம் அனுபவிர்க்கிறாள்.

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

 

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

 

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

 

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

 

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்

 

பீச் வெள்ளை மணலில் வெள்ளை அழகி நிர்வாணம்