ஆசிரியர் கூட டியூஷன் முடித்துவிட்டு காமம் (Aasiriyar Kooda Tution Mudithuvitu Kamam )

இந்த தொகுப்பில் டியூஷன் இல் அடிக்கும் காம லூட்டிகளை எப்படி செய்கிறார்கள் என்று இதில் பார்க்க போகிறோம்.

ஆசிரியர் கூட டியூஷன் முடித்துவிட்டு காமம்

பிறந்தநாள் க்கு ஸ்வீட் கொடுக்க வந்தவளை அவுத்து போட்டு ஒத்த கல்லூரி ஆசிரியர்.

ஆசிரியர் கூட டியூஷன் முடித்துவிட்டு

அப்படியே அவள் புண்டையில் நல்லா அடித்து ஓத்து எடுத்தான்.

ஆசிரியர் கூட டியூஷன் காமம்

யாரு இல்லை என்று தெரிந்ததும் எல்லாத்தையும் அவுத்துட்டு காமத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.

ஆசிரியர் கூட முடித்துவிட்டு காமம்

 

ஆசிரியர் டியூஷன் முடித்துவிட்டு காமம்

 

கூட டியூஷன் முடித்துவிட்டு காமம்

 

முளை கசக்கு

 

சின்ன முளை காம்பு

 

குண்டி அடி