உன்னைச் சுடுமோ என் நினைவு -29

எனது முந்தய ஓல் கதைகள் படித்து இருப்பீர்கள், இந்த பாகத்தில் நிறுத்தி எப்படி கிருத்திகாவின் உடலை அணு அணுவாக அனுபவித்தான் என்று பார்கலாம்.

உன்னைச் சுடுமோ என் நினைவு -27

இந்த கதையில் நிருதி கிருத்திகாவின் முலை ஐ எப்படி ருசித்து அனுபவித்தான் என்றும் ஆவலுடன் மேலும் எப்படி செக்ஸ் சுகம் அனுபவித்தான் என்றும் எழுதி இருக்கிறேன்.